Om båtvagnar

Med en båtvagn blir din båt mer portabel och ditt båtliv mer flexibelt. Hitta nya fantastiska platser längs med vår långa kust eller i kanske inåt landet i någon av bland våra många vackra insjöar. Med en båtvagn kan du dessutom minska kostnader för till exempel underhåll och båtplats.

Inför ditt inköp av båtvagn är det bra att du känner till både möjligheter och regler för din båtvagn.

Du kan välja mellan båtvagnar som är bromsade eller bromsade och du kan välja mellan båtvagn med eller utan fjädring.

Saknas fjädring så gäller följande. En båtvagn utan fjädring betraktas ett etterfordon vilket innebär lite enklare regler än de som gäller för  släpvagnar. En båtvagn utan fjädring och bromsar kan mer anses vara lämpad för i och upptagning endast en eller ett fåtal gånger per säsong eller där man kör en mindre båt kortare sträckor vid upprepade tillfällen.

Krav på obromsad båtvagn

De krav som finns på en obromsad och ofjädrad båtvagn är att det skall finnas en LGF-skylt baktill som varnar för långsamtgående fordon. Det skall också finnas en körriktningsvisare längst bak på kärran samt skall du köra i mörker så måste det finnas triangelformade reflexer bak samt reflexer på sidan av vagnen.

Om vagnen helt saknar bromsar så får brutovikten (last & vagn) inte vara högre än dragfordonets bruttovikt. Med bruttovikt hos dragfordonet menas dess totala vikt inklusive last i och utanpå fordonet.
Båtvagnar som är obromsade och saknar fjädring får heller ej framföras i över 30 kilometer per timme, detta innebär indirekt att man inte får köra på vare sig motorväg eller motortrafikled.

Krav på lasten

När det gäller lasten så finns bestämmelser som säger att denna inte får sticka ut mer än 20 cm åt någon sida, lasten får heller inte vara bredare ån 260 cm och höjdangivelsen är max 310 centimeter.

Här hittar du den båtvagn som passar dig

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *