Diesel Anti-Bacteria

I kondensvatten i tanken startas en tillväxt av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer lever i vatten och livnär sig på kolämnen i bränslet. Dagens bränsle har mer näring och tillför därför mer ”mat” åt mikroberna varje gång tanken fylls. Bakterierna växer till sig i ytskiktet mellan diesel och vatten i botten på tanken. Vid tankning och omrörning i tanken förflyttar sig mikroberna från tankbotten till de övre nivåerna.

I ett idealiskt klimat kan mikroorganismerna dubblera sitt antal var tjugonde minut. Hela bränsletanken snabbt blir förorenad vilket leder till att Insprutningsmunstycket sätts igen och bränslefiltret blockeras. Bränsleflödet minskar och blir ojämnt). Detta minskar bränslets verkningsgrad och ökar slitaget på motorn och andra komponenter. I värsta fall leda till motorhaveri.
Mikrorganismerna producerar även syror som angriper metallytor som i sin tur resulterar i järnoxidpartiklar(Rost). I ett ”torrt” ( vattenfritt) bränsle minskar risken för ovanstående tillväxt och för att avhjälpa detta har CTP tagit fram Diesel Anti Bakteria.

Showing all 3 results